1. Biao Wang
 2. Bin Liu
 3. Bo Wang
 4. C.M. Wang
 5. C.W. Lim
 6. Chongmin She
 7. Chun Li
 8. Chunhui ( Richard) Yang
 9. Colin Duffield
 10. Cuie Wen
 11. Daining Fang
 12. Debbie Haddock
 13. Dong Ruan
 14. Fangsen Cui (IHPC, A-STAR)
 15. George Zhu (York University)
 16. Guangyong Sun
 17. Guowei Ma
 18. Guoxing Lu
 19. H.P Lee (The National University of Singapore)
 20. Haimin Yao
 21. Hang Ding
 22. Heow Pueh Lee
 23. Hong Zhou
 24. Hongfei Chang
 25. Hui Yang
 26. Huiling Duan
 27. Jianying He (Norwegian University of Science and Technology)
 28. Jin Qian
 29. Jinsong Leng
 30. Jizeng Wang
 31. Jizhou Song
 32. Kian-Meng Lim
 33. Licheng Guo
 34. Lihai Zhang (The University of Melbourne)
 35. Lin Ye
 36. Longyan Wang
 37. Marie-Jean Thoraval
 38. Miaojuan Peng
 39. Nimal Rajapakse
 40. Ning Hu
 41. Priyan Mendis
 42. Qian Ding (Tianjin University)
 43. Qiang Sun
 44. Qing Li
 45. Qingxiang Pei
 46. Rong Huang (Xi’an Jiaotong University)
 47. Saeed Miramini
 48. Shan Tang
 49. Shaohua Chen
 50. Shaoxing Qu
 51. Shengping Shen
 52. Teng Yong Ng (NTU)
 53. Tiejun Wang
 54. Wei Gao
 55. Wei Huang
 56. Wei Zhou (Nanyang Technological University)
 57. Weiguo  Li
 58. Weiqiu Chen (Zhejiang University)
 59. Wenhui Duan
 60. Wenyi Yan
 61. Xiaodong Huang
 62. Xi-Qiao Feng (Tsinghua University)
 63. Xiyun Lu
 64. Xue Feng
 65. Xueling Fan
 66. Yanju Liu
 67. Yi Zhou
 68. Yi-Min (Mike) Xie
 69. Yongmao Pei
 70. Yongping Hou
 71. Yuantong Gu (Queensland University of Technology)
 72. Yuanwen Gao
 73. Yulan Liu
 74. Yumin Cheng (Shanghai University)
 75. Zhan Kang
 76. Zhengdong Sha
 77. Zishun Liu
 78. Zuoqi Zhang
Categories: Members