• Lihai Zhang (The University of Melbourne)
 • Xi-Qiao Feng (Tsinghua University)
 • H.P Lee, (The National University of Singapore)
 • Yumin Cheng, (Shanghai University)
 • Qian Ding (Tianjin University)
 • Shenping Shen (Xi’an Jiaotong University)
 • Jianying He (Norwegian University of Science and Technology)
 • Wei Zhou (Nanyang Technological University)
 • George Zhu (York University)
 • Fangsen Cui (IHPC, A-STAR)
 • Teng Yong Ng (NTU)
 • Yuantong Gu (Queensland University of Technology)
 • Weiqiu Chen (Zhejiang University)
 • Shaoxing Qu (Zhejiang University)
Categories: CommitteeMembers